flags

ارزیابی نامحسوس (Mystery Shopping)

  1. بررسی تجربه مشتری در فروشگاه و نمایندگی‌های همراه اول در پانزده دوره، حجم نمونه ۳۲۵۰
  2. بررسی فرآیند عرضه سیمکارت در دفاتر و مقایسه با اپراتور رقیب برای همراه اول، حجم نمونه ۳۰۰
  3. بررسی نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش قانون جدید چک به مشتریان در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری برای بانک مرکزی در سه دوره، حجم نمونه ۱،۲۰۰