flags

تحقیقات اسنادی

[crum_title title="تحقیقات اسنادی" align="align-right" _id="783417" type="h1" title_delim="yes"]

در روش اسنادی محقق با استفاده از اسناد و مدارک و بررسی سوابق مورد نیاز به انجام تحقیقات می پردازد.

امروزه با آنلاین بودن اکثر کارها و وجود بیشتر اطلاعات در فضای مجازی و اینترنت اینطور به نظر می رسد که استناد به همه‌ی اطلاعات برای تحقیقات به راحتی امکان پذیر است. اما وجود رویکرد محرمانه نگه داشتن اسناد در بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی امکان دستیابی به بسیاری از اسناد را مشکل ساخته است.

شرکت تحقیقات بازار خانه ایده آزود با استفاده از به روزترین تکنیک ها و کسب مجوزهای لازم، تحقیقات اسنادی را برای مشتریانش با چابکی قابل قبول انجام می‌دهد.

[crum_single_image image_size="full" align="aligncenter" _id="794876" image_source="media_library" image="2695" css_custom="{`kc-css`:{}}"]