flags

 

تحقیقات محصول

 

درقدم اول کارفرما ابتدا باید از بازار هدف خود شناخت کاملی به دست آورد، مخاطبین خود را شناسایی کند، بداند که مخاطبین چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی برایشان جذاب نیست.

در ایران به دلیل تنوع اقلیمی، فرهنگی و قومیتی گاها میزان فروش محصولات در مناطق مختلف متفاوت است.

با انجام تحقیقات محصول، شرکت‌ها و سازمان‌ها متوجه می‌شوند نیاز بازار چیست، مشتریان از چه محصولی استقبال می‌کنند و چه ویژگی هایی از محصول برای چه مخاطبینی مورد توجه است.

با انجام تحقیقات محصول کارفرما ضعف‌ها و قوت‌های محصولاتش را می‌شناسد و مزیت‌های رقابتی خود را نسبت به رقبا شناسایی می‌کند.

img