راهکارهای مشترک

راهکارهای مشترک

راهکار لینک ™Link:

هرکارفرمایی که تصمیم به انجام تبلیغات بگیرد به خوبی می‌داند که تبلیغات هزینه‌ی زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، اما قبل از اینکه برای یک کمپین جدید سرمایه گذاری کند باید مطمئن شود که این تبلیغات تاثیرات مثبتی به روی نام تجاری اش دارد.

یکی از راه حل‌های ممکن برای ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی بازدهی تبلیغات وجود دارد، راهکار لینک است.

راهکار لینک یکی از انتخاب‌های تبلیغ کنندگان جهان بوده است و موارد زیر را در اختیار کارفرما قرار می دهد.

۱ پیش بینی تاثیر و قدرت متقاعد کننده از تبلیغات

۲ مقایسه و ارزیابی آگهی تبلیغاتی با هزاران آگهی دیگر

۳ شناسایی نقاط قوت و ضعف

۴ کشف فرصت ها

img

راهکار Conntected Life:

مدل Need Scope مدلی است که بر احساسات بشری تکیه دارد در این مدل با استفاده از ۸ محرک می‌توان یک برند ابرجذاب ساخت
محرک‌هایی چون نمادگرایی، تمایز، هم راستایی در کنار احساسات که اصلی ترین محرک است قرار می‌گیرند.

با استفاده از این مدل کارفرما درمی‌یابد که کدام مدل در بازار هدف مورد نظرش قوی‌تر است و با به کار گیری آن می‌تواند برندش را منطبق بر احساسات مخاطبین‌اش طراحی کند.

img

راهکار Conntected Life:

برای دستیابی به موفقیت در دنیای پسا دیجیتال ابتدا باید به سوال های زیر پاسخ دهید:

۱ چقدر مخاطب من با من درارتباط است؟

۲ مخاطب من از برند من چه توقعی دارد؟

۳ چگونه می توانم خواسته و توقع مخاطبم را به یک فرصت تجاری تبدیل کنم؟

تحقیق سالانه kantar TNSاز رفتار آنلاین ۷۰٫۰۰۰ نفر در سراسر جهان نشان می دهد مخاطبین به دنبال چیزی هستند که بتوانند به آن اعتماد کنند.

Connected Life به کارفرما نشان می‌دهد که ارتباطات چگونه بر تصمیم گیری مخاطب تاثیر می‌گذارد، این ارتباطات شامل ارتباط مخاطبین باهم، تاثیر استفاده از رسانه‌های مختلف و تصمیماتی است که برای خرید می‌گیرند.

همچنین نشان می‌دهد که محاطبان از چه روش‌هایی برای کسب اطلاعات استفاده می‌کنند وکدام رسانه ها

img