مطالعات رسانه ای

مطالعات رسانه ای

یکی از تحقیقاتی که در بهبود ارتباط سازمان در شرکت ها با مخاطبین هدف خود تاثیر به سزایی دارند مطالعات رسانه‌ای است.

در این مطالعات کارفرما در میابد که :

  • مخاطبین هدفش با چه رسانه ای بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند.
  • استفاده همزمان از کدام رسانه ها برایش مستمر ثمر است.
  • چه رسانه ای برای چه هدفی مناسب تر است (هدف از تبلیغات می‌تواند معرفی محصول، خدمت یا برندینگ باشد.)
img