تست مفهومی

تست مفهومی

در روش تست مفهومی همه‌ی ایده‌های خروجی جهت اجرا در اختیار تحقیقات بازار خود قرار می‌گیرند و با استفاده از روش‌های کیفی و در بعضی موارد کمی بهترین ایده را انتخاب و به کارفرما معرفی می‌کند.

بسته به نظر کارفرما و با توجه به تنوع کاری می‌توان یک یا چند ایده برنده را برای مرحله اجرا معرفی کرد.

img
img

به بیان دیگر تست مفهومی به تسویه دوباره ایده‌ها می‌پردازد درحالی که باید به موارد زیر توجه کند:

  • ارزیابی کمی نسبت به مقبولیت ایده در بازار هدف
  • به دست آوردن اطلاعات لازم جهت توسعه محصول و نحوه گسترش آن
  • پیش بینی بخش هایی از بازار که در آن احتمال علاقمندی به محصول بیشتر است.

خانه ایده آزود با استفاده از ابزار تکنیک‌هایی که در دست دارد به مشتریان خود ایده های اجرایی قابل قبولی ارائه می‌کند.