خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای

ما در خانه ایده آزود در زمینه‌های مختلف بازاریابی، استراتژی ها بازاریابی و تدوین استراتژی بازاریابی به مشتریان خود خدمات مشاوره ای ارائه می‌کنیم.

همچنین قبل از شروع هر فعالیتی به آنها مشاوره‌ای جهت انتخاب روش مناسب تحقیقات بازار ارائه می‌کنیم و تجارب قبلی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا بتوانندتصمیم درست‌تری بگیرند.

img